عقد قرارداد با شرکت های ملی حفاری ایران و عملیات اکتشاف

شرکت سوشیانت در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۲ دو قرارداد جهت برپایی ۴ و ۱۲ یونیت خشکی را با شرکت های عملیات اکتشاف نفت و ملی حفاری ایران امضا نمود.

در دریافت آخرین اخبار و اطلاعات شرکت با ما همراه باشید .

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و از اخرین اخبار سوشیانت با خبر بشوید