شرکت سوشیانت توانست در سرویس مقابله با گاز مناطق خشکی شرکت عملیات اکتشاف حائز رتبه اول شده و با ابلاغ این شرکت عملیات مذکور آغاز گردید

در دریافت آخرین اخبار و اطلاعات شرکت با ما همراه باشید .

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و از اخرین اخبار سوشیانت با خبر بشوید