🔻 تامین ۱ دستگاه یونیت کامل سرویس ایمنی مقابله با گاز به سفارش شرکت توسعه حفاری تدبیر در سال ۱۳۹۸

🔻 تامین ۱ دستگاه یونیت کامل سرویس ایمنی مقابله با گاز به سفارش شرکت اوراسیا انرژی زیما در سال ۱۳۹۸

🔻 تامین ۱ دستگاه یونیت کامل سرویس ایمنی مقابله با گاز و ۱۰۰ عدد سیلندر هوای تنفسی به سفارش شرکت ویستا فراز در سال ۱۴۰۰

🔻 تامین ۱۰ ست دستگاه گازسنجی ثابت و متعلقات با بیش از ۱۰۰ قلم تجهیز به سفارش شرکت اکتشاف و تولید پاسارگاد در سال ۱۴۰۱

🔻 تامین بیش از ۴۰ قلم دستگاه تنفسی و گازسنجی به سفارش شرکت آرمان در سال ۱۴۰۲

🔻 تامین بیش از ۳۰۰ قلم تجهیز شامل کمپرسور هوای تنفسی ، کیت تست هوا و تجهیزات گازسنجی به سفارش شرکت مپصا در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

🔻 تامین بیش از ۱۰۰ قلم دستگاه تنفسی و تجهیزات گازسنجی به سفارش شرکت مپکو در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱

🔻 تامین بیش از ۵۰ قلم دستگاه گازسنجی به سفارش شرکت انرژی دانا در سال ۱۴۰۰

🔻 تامین بیش از ۴۰ قلم دستگاه تنفسی و گازسنجی به سفارش شرکت پترودانیال در سال ۱۳۹۹

🔻 تامین رک هوا، کمپرسور و گازسنج های ثابت و پرتابل به سفارش شرکت ارشیا پتروصنعت خاورمیانه در سال ۱۳۹۹

🔻 تامین و تعمیر دستگاه تنفسی ۴۵ دقیقه ای به درخواست شرکت پتروصنعت حفار در سال ۱۳۹۸

🔻 تامین ۳۰ عدد دستگاه گازسنجی ثابت به سفارش شرکت سروک کیش در سال ۱۳۹۹

🔻 تامین چندین دستگاه گازسنجی ثابت جهت شرکت پتروسرویس پارسیان در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

🔻 تامین یک ست کامل تجهیزات گازسنجی ثابت به سفارش شرکت بنیان ایمن در سال ۱۳۹۸

🔻 تامین بیش از ۳۰ قلم دستگاه گازسنجی پرتابل و ثابت به سفارش شرکت توسعه حفاری تدبیر در سال ۱۴۰۰

🔻 تعمیر تجهیزات گازسنجی شرکت فلات قاره ایران در سال ۱۴۰۲

🔻 تامین دستگاه گازسنجی پرتابل به سفارش شرکت کشتیرانی قشم در سال ۱۴۰۱

🔻 تعمیر و تامین دستگاه گازسنجی پرتابل به سفارش شرکت زغال سنگ شاهرود در سال ۱۳۹۸

🔻 تامین ۱ دستگاه یونیت کامل سرویس ایمنی مقابله با گاز به سفارش شرکت بهین انرژی در سال ۱۴۰۱

🔻 تامین تجهیزات گازسنجی و کمپرسور به سفارش شرکت مدکو در سال ۱۴۰۱

🔻 تامین تجهیزات ایمنی مقابله با گاز برای بیش از ۱۰ فروشگاه های توزیع و شرکت های خصوصی و دیگر