کیت تست هوای فشرده برند MSA-UNIPHOS:

  •  قابلیت اندازه گیری همزمان 4 پارامتر
  • دارای تیوب های مربوطه
  • محصول مشترک آمریکا-هندوستان

فهرست