اخذ نمایندگی و تفاهم نامه

شرکت سوشیانت بمنظور توسعه فعالیت های خود اقدام به اخذ نمایندگی و تفاهم نامه با شرکت های داخلی و خارجی را نمود که در ذیل برخی از تفاهم نامه و نمایندگی های اخذ شده عنوان گردیده اند:

  • اخذ نمایندگی از شرکت های HW، ,UNIPHOS، YSE، SHANGHAI CENTURY ، Henan ،Kwick drawدر خصوص تجهیزات تنفسی و نمایشگر گاز
  • تفاهم نامه با 3 شرکت ایرانی در جهت ساخت اتصالات و منیفولد و تولید افزایه حفاری
  • تفاهم نامه با 4 شرکت چینی و 2 شرکت هندی در زمینه همکاری مشترک در سرویس مقابله با گاز H2S و مدیریت پسماند

فهرست