شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت در سال 1394 تاسیس گردید و با تکیه بر نیروهای انسانی مجرب، خرید تجهیزات، عقد تفاهم نامه با شرکت های معتبر و توسعه یاردهای عملیاتی،آمادگی خود را جهت مشاوره،ساخت، نگهداری و تعمیرات، تامین تجهیزات و ارائه خدمات مقابله با گاز H2S شروع نمود این شرکت ضمن حضور در وندورلیست بسیاری از شرکت های حفاری و عقد قرارداد تامین، خدمات و مشاوره و همچنین اخذ نمایندگی چندین شرکت تولید کننده خارجی، چشم انداز فعالیت های خود را بیش از گذشته بسط داده و در حال حاضر در سه حوزه ارائه سرویس مقابله با گاز ، کالیبراسیون و تعمیرات فعالیت مینماید.

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت توانسته با رویکرد ارائه تجهیزات و خدمات با کیفت رضایتمندی کارفرمایان محترم را در تأمین و ارائه سرویس مقابله با گاز H2S به دست آورد.