شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت با سابقه فعالیت در سرویس های حفاری با جذب نیروهای مجرب کلیه خدمات اجرای سرویس حفاری مقابل با گاز H2S اعم از جانمایی تجهیزات ، ساخت قطعات ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، اجرای عملیات کالیبراسیون و نگهداری و تعمیرات را با بهترین کیفیت به انجام می رساند.

سرویس مذکور متشکل از تجهیزات ذیل میباشد:

کانکس سرویس مقابله با گاز H2S

کمپرسورهای تنفسی

گاز سنج ثابت

گازسنج دستی

گاز سنج پرتابل

سیلندرهای تنفسی

نمایشگرهای ثابت و پرتابل گاز H2S وLEL

اتصالات و منفولد

هوض های تنفسی، فن تهویه ضد انفجار ، بادنما و…

فهرست