تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات
مجموعه سوشیانت با حضور تیم های فنی در زمینه های الکترونیک ، برق ، مکانیک و … آمادگی تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات مرتبط با گازسنجی ، ایمنی ، تنفسی و … را دارد و در حال حاضر توانسته با تکیه بر نیروهای فنی خود حجم بالایی از تقاضاهای مرتبط با تعمیرات اساسی کمپرسور تنفسی 300بار را نیز پوشش دهد.
این شرکت آمادگی خود را جهت تعمیر و کالیبراسیون کلیه تجهیزات مرتبط با سرویس حفاری مقابله با گاز با در دست داشتن نیروهای مجرب و قطعات یدکی تجهیزات اعلام میدارد.

 

فهرست