دستگاه تنفسی 6.8 لیتری برند Kaen & YSE:

  •  دارای باکس
  • دارای line Work جهت اتصال به سیستم ذخیره هوا
  • سیلندر 6.8 لیتری و ظرفیت کاری 54 دقیقه مداوم
  • دارای ماسک تمام صورت با 5 و 4 بند
  • دارای دیمندولو طرح دراگر
  • دارای کوله پشتی با وزن پایین
  • وزن تقریبی 6 کیلوگرم با کلیه متعلقات
  • دارای گیج نمایشگر فشار
  • دارای قابلیت نصب ماسک رادیویی

 

دستگاه تنفسی 6.8 لیتری

فهرست