تأمین تجهیزات ایمنی و مقابله با گاز

 

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت با اخذ نمایندگی انحصاری از چندین شرکت خارجی و دارا بودن امکانات ساخت آمادگی تأمین تجهیزات ذیل را دارد:
  • کمپرسورهای تنفسی
  • سیلندرهای تنفسی
  • گازسنج ثابت
  • گازسنج پرتال
  • کیت تست هوای فشرده
  • ……….

 

فهرست