شرکت سوشیانت در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت حضور یافت و امید است این نمایشگاه بهترین توفیقات را برای مجموعه سوشیانت حاصل آورد .

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت توانست در مناقصه ارائه خدمات گاز ترش به کارفرمایی شرکت فلات قاره ایران حائز رتبه اول شده و ارائه خدمات در مناطق فروزان، نفتی و گازی قشم، هنگام و بهرگانسر را آغاز نمود.

شرکت سوشیانت قراردادی را بمنظور تامین و راه اندازی سیستم گازسنجی در ۱۱ لوکيشن شرکت اکتشاف و تولید پاسارگاد امضا و انجام امور مربوطه را با بهترین کیفیت به سرانجام رساند.

شرکت سوشیانت برای سومین سال پیاپی نمایندگی انحصاری خود را در موضوع تجهیزات گازسنجی و اندازه گیری با شرکت UNIPHOS تمدید نمود .